مرکز مدیریت بحران

مرکز مدیریت بحران

به منظور مدیریت شرایط بحرانی و برای هماهنگی ...
سالن کنفرانس

سالن کنفرانس

توضیحات راهکارهای سیبستان اینجا قرار می گیرد ...
استودیو پخش

استودیو پخش

ستفاده از نمایشگرهای بزرگ برای پشت انداز گوینده و ...
مراکز امنیتی

مراکز امنیتی

به منظور کنترل و تامین امنیت موسسات بزرگ و بانک ها ...
مراکز دیسپاچینگ

مراکز دیسپاچینگ

امروزه اغلب مراکز خدمات شهری و کشوری مانند ...
مرکز عملیات شبکه

مرکز عملیات شبکه

شرکت های مخابراتی ( به عنوان مثال اپراتورهای تلفن همراه و … ) و ...
اتاق کنترل

اتاق کنترل

شرکت سیبستان با در نظر داشت اصول ارگونومی ، اتاق های کنترل ...
مرکز کنترل ترافیک

مرکز کنترل ترافیک

به منظور مدیریت ترافیک درون شهری ، ترافیک ریلی بین ...