نرم افزار CMS

نرم افزار CMS یک نرم افزار پیشرفته بارکو جهت مدیریت تصاویر ویدیووال می باشد.

ویژگی ها

کاربری و یادگیری این نرم افزار بسیار ساده و آسان است است و به کاربران اجازه می دهد که هر نوع اطلاعاتی از قبل ویدیو، عکس و... را بر روی ویدیووال نمایش دهند.

به اشتراک گذاشتن تصاویر ویدیووال با دیگر کاربران(workstations) و مدیران نیز از دیگر قابلیت های این نرم افزار می باشد.

نرم افزار فوق، قابلیت تطبیق پذیری با دیگر نرافزار های مشتریان نظیر Genetec, Milestonet, Bosch و ... را دارد. این نرم افزار  همچنین طیف وسیعی از دوربین ها با برند های مختلف را پشتیبانی می کند.

اطلاعات بیشتر: