کنترلر

شرکت بارکو با طراحی و ساخت کنترلر های بسیار قوی و صنعتی قادر به نمایش و پردازش حجم زیادی از اطلاعات بر روی ویدیووال با اندازه های متفاوت می باشد.

ویژگی ها

کنترلر ها دارای انواع مختلفی می باشد که با توجه به نیاز کاربران طراحی و مورد استفاده قرار می گیرد.

این کنترلر ها دارای انواع ورودی و خروجی مورد نیاز نظیر Streaming Video، آنالوگ، دیجیتال و... می باشد .

طراحی دو منبع تغذیه و دو عدد HDD باعث Redundancy بالای کنترلر جهت کاربری 24/7 گردیده است.

اطلاعات بیشتر