Banner Title

Banner Title

شرکت های مخابراتی ( به عنوان مثال اپراتورهای تلفن همراه و ... ) و هم چنین شرکت های ارائه دهنده خدمات مالی و بانکی و کلیه مراکزی که نیاز دارند تا شبکه های پیچیده خود را به شکل دائمی در دسترس داشته باشند  برای رصد و تفسیر اطلاعات و داده ها نیاز به اتاق های مخصوص کنترل و مانیتورینگ شبکه ها دارند .

شرکت سیبستان به واسطه همکاری با اغلب شرکت های ذکر شده ، بالاترین تجربه را در این زمینه داراست .