به منظور مدیریت ترافیک درون شهری ، ترافیک ریلی بین شهری و متروها ، ترافیک جاده ها و کنترل تردد در تونل های بزرگ لزوم استفاده از اتاق های کنترل امری اجتناب ناپذیر است ؛ لذا بهره گیری از بروز ترین و پیشرفته ترین سخت افزار ها و نرم افزار های هوشمند همواره توصیه می شود .

شرکت سیبستان با بالاترین تجربه در این عرصه توانایی ارائه بهترین راهکارها به این مراکز را دارد .